Expert in second opinion
Header

archiQ onderzoekt, onderhandelt en bemiddelt voor bouwpartijen die het nog niet (of niet meer) met elkaar eens zijn. archiQ verzorgt expertise, second opinion en inspecties, onder andere voor opleveringspunten, garantieklachten en verborgen gebreken.

Sinds 1996 heeft deskundigenonderzoek door onze bouwpatholoog en houtexpert geresulteerd in gedetailleerde, oplossingsgerichte expertiserapporten en ‘doortimmerde’ deskundigenberichten.

Bouwkundige expertise van archiQ onderscheidt zich door extra aandacht voor het onderzoeken van oorzaken, faalmechanismen, maatstaven, noodzakelijke maatregelen, instructie, beoordeling van herstel en/of desgewenst het bereiken van een minnelijke oplossing via non-directieve mediation. Hierbij hoort het preventief beoordelen van specificaties, tekenwerk en offertes uit het oogpunt van bouwtechnologie, bouwpathologie, houtexpertise, kwaliteitszorg, certificering, garanties en algemene voorwaarden.

Verder onderscheidt de expertise van archiQ zich door uitzonderlijke kennis van maatstaven uit kwaliteitscodes, certificeringen en zelfs alle uithoeken van de CE-markering. Het bureau is sinds jaren bedreven in het kraken van kwaliteitscodes: het ontmaskeren van onjuistheden, blinde vlekken en open einden in kwaliteits- en veiligheidsdocumenten, publieke en private regelgeving, normbladen, beoordelingsrichtlijnen, European Assessment Documents (EAD’s), erkenningsregelingen, keurmerken, kwaliteitsclaims, contracten, beroepscompetentieprofielen, kwalificatiedossiers, attesten, CE-markeringen, certificaten, European Technical Approvals (ETA’s), inspectierapporten, laboratoriumrapporten, prestatieverklaringen, procescertificaten, productcertificaten, kwaliteitssystemen, veiligheidssystemen, verwerkingsvoorschriften, onderhoudsvoorschriften en garanties.

Excellente expertise als basis voor briljante rechtsbijstand of rechtshulp.

Het inschakelen van een ervaren deskundige is vaak doorslaggevend voor het winnen of verliezen van een rechtszaak. Als u geen deskundigenrapport heeft laten maken, kan een rechter vaak weinig voor u betekenen. Enkele citaten uit afwijzende vonnissen zonder deskundigenrapport:

“De voorzieningenrechter betrekt bij haar oordeel dat eiseres geen deskundigenrapport of anderszins overtuigende informatie heeft ingebracht.”
“… dient dit te worden afgewezen, omdat zij geen deskundigenrapport hebben overgelegd”.
“Eisers hebben geen deskundigenrapport overgelegd om voorgaande conclusies te weerleggen.”

Mèt een goed deskundigenrapport oordelen rechters heel anders:

“De rechtbank is dan ook van oordeel dat het rapport van Reitsma als bewijs kan dienen en overweegt dat daaraan vrije bewijskracht toekomt.”

(citaat uit ECLI:NL:RBLEE:2012:BY2730)

Een ander voorbeeld, nog duidelijker:

“De voorzieningenrechter:
verklaart zich bevoegd om kennis te nemen van het geschil;
veroordeelt [gedaagde] om binnen acht weken na betekening van dit vonnis een warmtebehandeling met betrekking tot de woning van [eisers] te laten plaatsvinden, in samenspraak met en overeenkomstig de aanbevelingen van ing. A. Reitsma, zoals opgenomen in diens rapport”

(citaat uit vonnis in kort geding in zaaknummer/rolnummer 97695/KG ZA 09-194).

Mis niet langer
de doorslaggevende voorsprong
van doortimmerde expertise.

Bel of mail nu (klik op de afbeelding voor een grote versie):

bouwpatholoog-houtexpert-hotline-interpolis-fbto-achmea-rechtsbijstand-rechtshulp-723x213-bellen-of-mailen

Aanvraag bouwpathologisch onderzoek:

Contact
Voornaam
Achternaam

Terugbelverzoek

error: Dank voor je belangstelling voor onze website