Expert in second opinion
Header

archiQ onderzoekt, onderhandelt en bemiddelt voor bouwpartijen die het nog niet (of niet meer) met elkaar eens zijn. archiQ verzorgt expertise, second opinion en keuringen, onder andere voor opleveringspunten, garantieklachten en verborgen gebreken.

Sinds 1996 heeft klachtenonderzoek door onze bouwpatholoog en houtexpert geresulteerd in gedetailleerde, oplossingsgerichte expertiserapporten en ‘doortimmerde’ deskundigenberichten.

Bouwkundige expertise van archiQ onderscheidt zich door extra aandacht voor het onderzoeken van oorzaken, bemiddeling, instructie en beoordeling van herstel. Hierbij hoort het preventief beoordelen van specificaties, tekenwerk en offertes uit het oogpunt van bouwtechnologie, bouwpathologie, houtexpertise, kwaliteitszorg, certificering, garanties en algemene voorwaarden.

Excellente expertise als basis voor briljante rechtsbijstand of rechtshulp.

Het inschakelen van een ervaren deskundige is vaak doorslaggevend voor het winnen of verliezen van een rechtszaak. Als u geen deskundigenrapport heeft laten maken, kan een rechter vaak weinig voor u betekenen. Enkele citaten uit afwijzende vonnissen zonder deskundigenrapport:

“De voorzieningenrechter betrekt bij haar oordeel dat eiseres geen deskundigenrapport of anderszins overtuigende informatie heeft ingebracht.”
“… dient dit te worden afgewezen, omdat zij geen deskundigenrapport hebben overgelegd”.
“Eisers hebben geen deskundigenrapport overgelegd om voorgaande conclusies te weerleggen.”

Mèt een goed deskundigenrapport oordelen rechters heel anders:

“De rechtbank is dan ook van oordeel dat het rapport van Reitsma als bewijs kan dienen en overweegt dat daaraan vrije bewijskracht toekomt.”

(citaat uit ECLI:NL:RBLEE:2012:BY2730)

Een ander voorbeeld, nog duidelijker:

“De voorzieningenrechter:
verklaart zich bevoegd om kennis te nemen van het geschil;
veroordeelt [gedaagde] om binnen acht weken na betekening van dit vonnis een warmtebehandeling met betrekking tot de woning van [eisers] te laten plaatsvinden, in samenspraak met en overeenkomstig de aanbevelingen van ing. A. Reitsma, zoals opgenomen in diens rapport”

(citaat uit vonnis in kort geding in zaaknummer/rolnummer 97695/KG ZA 09-194).

Mis niet langer
de doorslaggevende voorsprong
van doortimmerde expertise.

Bel of mail nu (klik op de afbeelding voor een grote versie):

bouwpatholoog-houtexpert-hotline-interpolis-fbto-achmea-rechtsbijstand-rechtshulp-723x213-bellen-of-mailen

Aanvraag bouwpathologisch onderzoek:

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Terugbelverzoek

 • archiQ – bureau voor bouwpathologie, houtexpertise en kwaliteitsbewaking


  Het bureau voor begeleiding van partijen voor, tijdens en na het bouwproces: om eisen en oplossingen concreet te krijgen, onduidelijkheden weg te nemen en geschillen te beslechten. archiQ werkt onafhankelijk, deskundig en vertrouwelijk.

  archiQ is een inspectie-, keurings- en expertisebureau voor onderzoek, conciliatie en mediation. Het bureau voor het voorkomen, uitzoeken en oplossen van lastige klachten in het bouw- en houtvak.

  bouwpatholoog houtexpert archiQ deskundigenonderzoek bouwpathologie bindend advies deskundigenbericht bouwmediation IMG_1041 14-7-2015 vierkant 225x225

  De initiatiefnemer van archiQ, Abele Reitsma, is sinds 2013 internationaal gekwalificeerd voor real time geschilbeslechting via Dispute Boards zoals ontwikkeld en gereglementeerd door de Dispute Resolution Board Foundation (DRBF) in Seattle en zoals voorgeschreven door o.a. de Wereldbank, Multilateral development banks (MDB's), alle overheden in Australië en de staten Florida en Californië.

  Als mediator is Abele Reitsma getraind volgens de sinds 1994 beproefde methode van the Institute for the Study of Conflict Transformation (ISCT) te Dayton, Ohio.

  Abele Reitsma heeft talloze publicaties op zijn naam staan in vakbladen. Hij is auteur van elf volledig nieuwe beoordelingsrichtlijnen en uitvoeringsrichtlijnen. Hij is medeauteur van Jellema’s ‘Hogere bouwkunde’ en de lesboeken ‘Algemene bouwkunde’ en ‘Vakkennis Timmeren’. Verder leverde hij bijdragen aan onder andere de Technische Houtdocumentatie van Centrum Hout, de vakbladen Gebouwbeheer, Houtwereld en Timmerfabrikant en aan de periodieken ‘Bouwbesluit in de praktijk’ en ‘Bouwregels in de praktijk’ van SDU. Eerder werkte hij als vakredacteur bij het vakblad BouwWereld. Hiervoor verzorgde hij de rubriek ‘bouwregelgeving’, met een uitvoerige serie artikelen over onder andere het Bouwbesluit en het Arbeidsomstandighedenbesluit Afdeling Bouwproces (ontstaan als het Bouwprocesbesluit).

 • Terugbelverzoek

  Terugbelverzoek

  Soms is het handig om een terugbelverzoek achter te laten. Dit kan via de volgende link. Hierbij houden we zo goed mogelijk rekening met de aangegeven voorkeurstijd. […]

 • Categorieën