Expert in second opinion
Header

archiQ beweegt zich op het raakvlak tussen bouw en recht, heeft zich toegelegd op bouwkundige aspecten van veiligheid, gezondheid en duurzaamheid (durability) en is gespecialiseerd in de bouwkundige zorgplicht van eigenaren, huurders en bouwers in de rechtspraak en de wetgeving.

archiQ (afkorting van ‘kwaliteitsmeester’) staat voor integrale kwaliteitsbeheersing in de bouwcyclus. Van de certificering van grondstoffen en halfproducten tot de analyse van schadegevallen, herstelbeoordeling en de certificering van restauratiewerkzaamheden. Onder het motto ‘andersom denken’ investeert archiQ haar creativiteit in de kenniscyclus van de volledige bouwkundige kwaliteitsketen. ‘Andersom denken’ door expertise te investeren in innovatie en certificatie. Expertise uit de volledige bouwcyclus kan doorslaggevend zijn voor innovatie in het begin van de cyclus (ontwerp, detaillering, materiaalkeuze, vervaardiging, kwaliteitszorg, attestering en certificering). Voor innovatie in het begin van de bouwcyclus is immers kennis nodig uit het verdere verloop van de levenscyclus (klachtenonderzoek, schade-expertise, herstel, renovatie, restauratie, demontage en hergebruik). En andersom is kennis uit het begin van de cyclus onmisbaar voor het beoordelen en oplossen van problemen verderop in de bouwcyclus.

archiQ is het adres voor detailbeoordeling (houtexpertise), uitvoeringscontrole (applicatiecontrole en montagekeuring van brandwerende producten, houten bouwproducten en beglazing), klachtenonderzoek, herstelbeoordeling en maatcursussen.

archiQ voorkomt missers door een preventieve beoordeling van bestek, tekeningen en offertes. Doelstelling is het verkleinen van de kans op gebreken, faalkosten, meerwerk en meerkosten. Dit kan van cruciaal belang zijn voor de precontractuele en contractuele waarschuwingsplicht van zowel een aannemer als een onderaannemer, zoals vastgelegd in onder andere het Burgerlijk Wetboek, artikel 7:754. Traditioneel toetst archiQ vooral achteraf, naar aanleiding van een geschil, of de (onder)aannemer invulling heeft gegeven aan zijn waarschuwingsplicht.

bouwpatholoog-houtexpert-hotline-interpolis-fbto-achmea-rechtsbijstand-rechtshulp-723x213-bellen-of-mailen

Aanvraag bouwtechnologische expertise:

Contact
Voornaam
Achternaam

Terugbelverzoek

error: Dank voor je belangstelling voor onze website