Expert in second opinion
Header

Naast algemene kennis van bouwtechniek en -regelgeving biedt archiQ gespecialiseerde kennis van timmerwerk, houtskeletbouw, houten vloeren en de branchespecifieke regelgeving binnen het houtvak, onafhankelijk van een brancheorganisatie, laboratorium, garantiefonds, verzekering of geschillencommissie.

Hoewel deze organisaties en hun documenten belangrijk zijn, kijkt archiQ met een onbevangen houding naar documenten die juist bij productontwikkeling, klachtenonderzoek en herstelbeoordeling hun beperkingen blijken te hebben.

archiQ heeft veel ervaring opgebouwd met geveltechniek, kozijnen, beglazing, hellende daken, timmerwerk, houtskeletbouw en houten vloeren (parketvloeren en laminaatvloeren).

bouwpatholoog-houtexpert-hotline-interpolis-fbto-achmea-rechtsbijstand-rechtshulp-723x213-bellen-of-mailen

Aanvraag deskundigenonderzoek hout:

Contact
Voornaam
Achternaam

Terugbelverzoek

 • archiQ – bureau voor bouwpathologie, houtexpertise en kwaliteitsbewaking


  Het bureau voor begeleiding van partijen voor, tijdens en na het bouwproces: om eisen en oplossingen concreet te krijgen, onduidelijkheden weg te nemen en geschillen te beslechten. archiQ werkt onafhankelijk, deskundig en vertrouwelijk.

  archiQ is een inspectie-, keurings- en expertisebureau voor onderzoek, conciliatie en mediation. Het bureau voor het voorkomen, uitzoeken en oplossen van lastige klachten in het bouw- en houtvak.

  bouwpatholoog houtexpert archiQ deskundigenonderzoek bouwpathologie bindend advies deskundigenbericht bouwmediation IMG_1041 14-7-2015 vierkant 225x225

  De initiatiefnemer van archiQ, Abele Reitsma, is ervaren en gediplomeerd als gerechtelijk deskundige. Hij deed zowel de civielrechtelijke als de strafrechtelijke afstudeervariant van de Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige van Universiteit Leiden, Juridisch PAO.

  Abele Reitsma is sinds 2013 internationaal gekwalificeerd voor real time geschilbeslechting via Dispute Boards zoals ontwikkeld en gereglementeerd door de Dispute Resolution Board Foundation (DRBF) in Seattle en zoals voorgeschreven door o.a. de Wereldbank, Multilateral development banks (MDB's), alle overheden in Australië en de staten Florida en Californië.

  Als mediator is Abele Reitsma getraind volgens de sinds 1994 beproefde methode van the Institute for the Study of Conflict Transformation (ISCT) te Dayton, Ohio.

  Abele Reitsma schreef vanaf het prille begin mee aan het Europese normblad NEN-EN 16775:2015 Expertise activities - General requirements for expertise services (Staatscourant Nr. 1229, 14 januari 2016, bladzijde 9) en is initiatiefnemer van de "Code of Ethics" hierin.

  Abele Reitsma heeft talloze publicaties op zijn naam staan in vakbladen. Hij is auteur van elf volledig nieuwe beoordelingsrichtlijnen en uitvoeringsrichtlijnen. Hij is medeauteur van Jellema’s ‘Hogere bouwkunde’ en de lesboeken ‘Algemene bouwkunde’ en ‘Vakkennis Timmeren’. Verder leverde hij bijdragen aan onder andere de Technische Houtdocumentatie van Centrum Hout, de vakbladen Gebouwbeheer, Houtwereld en Timmerfabrikant en aan de periodieken ‘Bouwbesluit in de praktijk’ en ‘Bouwregels in de praktijk’ van SDU. Eerder werkte hij als vakredacteur bij het vakblad BouwWereld. Hiervoor verzorgde hij de rubriek ‘bouwregelgeving’, met een uitvoerige serie artikelen over onder andere het Bouwbesluit en het Arbeidsomstandighedenbesluit Afdeling Bouwproces (ontstaan als het Bouwprocesbesluit).

 • Terugbelverzoek

  Terugbelverzoek

  Soms is het handig om een terugbelverzoek achter te laten. Dit kan via de volgende link. Hierbij houden we zo goed mogelijk rekening met de aangegeven voorkeurstijd. […]

 • error: Dank voor je belangstelling voor onze website